Thursday 24 January 2019
  • :
  • :

Hướng Dẫn Rút Tiền Forex tại FxPro An Toàn Trong 10″

Điều đầu tiên xin chúc mừng các bạn đã giao dịch thành công. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn rút tiền Forex tại FXPro qua BankWire và bằng VISA

Chú ý: Yêu cầu của Fxpro là bạn phải hoàn lại số tiền đã nộp trước đó từ thẻ Visa tới chính tài khoản Visa đó rùi mới được rút bất kỳ thoải mái bằng các hình thức khác ( Giả sử bạn nộp vào Fxpro 5.000 usd bằng thẻ Visa  A. Tài khoản bạn bây giờ là 35.000 usd. Bạn lãi 30.000 usd. Bạn sẽ phải rút 5.000 usd về thẻ Visa A. Sau đó bạn muốn rút 30.000 usd còn lại về trực tiếp tài khoản ngân hàng or thẻ Visa đó cũng được.

Rút tiền Forex tại FXPro bằng VISA

Bước 1: Đăng nhập cổng thông tin khách hàng tại trang chủ FXPro

Rút tiền Forex tại FXPro

Rút tiền Forex tại FXPro

Bước 2: Kích vào Withdraw để tiến hành rút tiền

Rút tiền tại FXPro

Rút tiền tại FXPro

Bước 3: Chọn hình thức rút tiền bằng VISA

Rút tiền tại FXPro bằng VISA

Rút tiền tại FXPro bằng VISA

Bước 4: Nhập thông tin cần thiết theo minh họa

Rút tiền Forex tại FXPro bằng VISA

Rút tiền Forex tại FXPro bằng VISA

Nhấn Sent request để tiến hành rút tiền

 Rút tiền Forex tại FXPro qua BankWire

Bước 1: Đăng nhập cổng thông tin khách hàng tại trang chủ FXPro

Bước 2: Kích vào Withdraw để tiến hành rút tiền

Bước 3: Chọn hình thức rút tiền qua BankWire

Rút tiền Forex tại FXPro qua BankWire

Rút tiền Forex tại FXPro qua BankWire

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo minh họa

Rút tiền Forex qua BankWire

Rút tiền Forex qua BankWire

Nhấn Send Request để thực hiện lệnh rút tiền

Như vậy là bạn đã thành công rút tiền Forex tại FXpro. Xem thêm hướng dẫn nạp tài khoản FXpro để biết thêm về các hình thức thanh toán của FXPro

Chúc các bạn thành công nối tiếp thành công

Motaikhoanforex.com

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
324
Author Rating
4Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *