Friday 19 October 2018
  • :
  • :

Tag: ,

Thị Trường Forex - tỷ giá USD-ZAR 20-3-2015

Thị Trường Forex Ngày 20/03/2015 với Tỷ giá USD/ZAR

Tin tức mới nhất thị trường ngoại hối FOREX ngày 20/03/2015 với Tỷ giá USD/ZAR tiến về phía ngưỡng hỗ trợ...