Thursday 24 January 2019
  • :
  • :

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Bổ Sung IronFX

Một tài khoản live IronFX chỉ được phép tham gia một chương trình BONUS tại một thời điểm. Vì vậy nếu khách hàng muốn nhận BONUS mới, cần mở tài khoản bổ sung

Mục đích tạo tài khoản bổ sung

Tài khoản bổ sung hay còn gọi là tài khoản phụ. Một khách hàng giao dịch có thể có nhiều tài khoản bổ sung (không giới hạn).Ví dụ: Chương trình BONUS tháng 2 của IronFX là 60%. Khách hàng có 1 Tài Khoản A tham gia chương trình khuyến mãi này. Và giờ sang tháng 3, Chương trình BONUS 100%. Khách hàng đó giao dịch và muốn nhận BONUS tiếp thì phải mở tài khoản bổ sung để nhận BONUS Tháng 3.

Hướng dẫn tạo tài khoản bổ sung

Bước 1:  Đăng nhập cổng thông tin khách hàng

Tạo tài khoản bổ sung IronFX

Tạo tài khoản bổ sung IronFX

Bước 2: Click Tài khoản của tôi >>> Đăng ký tài khoản bổ sung điền thông tin theo minh họa

Tạo tài khoản bổ sung IronFX

Tạo tài khoản bổ sung IronFX

Cuối cùng nhấn Trình là bạn đã thành công tạo tài khoản bổ sung IronFX. Tham gia ngay chương trình Bonus mới nhất từ IronFX

Thông tin hỗ trợ:

Khương Hoàng Gia.

Phone: 0912.838.198

Email: Hoanggia.FX@motaikhoanforex.com