Thursday 24 January 2019
  • :
  • :

Category: Tin Tức Forex

Tin Tức Forex ngày 31/07/2015 với Tỷ giá EUR/JPY

Tin tức Forex ngày 31/07/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá EUR/JPY trong...

Tin Tức Forex ngày 30072015

Tin Tức Forex ngày 30/07/2015 với Tỷ giá USD/SEK

Tin tức Forex ngày 30/07/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá USD/SEK trong...

Đảm bảo xem xong bạn người bạn trở nên ngớ ngẩn, bật cười_7

Đảm bảo xem xong bạn người bạn trở nên ngớ ngẩn, bật cười

chắc chắn những người này thật ngu xuẩn, ngớ ngẩn với những pha khiến bạn và tôi phải cười lăn lộn, vì...

Tin tức Forex ngày 15-05-2015

Tin Tức Forex ngày 15/05/2015 với Tỷ giá USD/CAD

Tin tức Forex ngày 15/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá USD/CAD đạt...

Tin tức Forex 14-05-2013

Tin Tức Forex ngày 14/05/2015 với Hợp đồng kỳ hạn chỉ số DAX

Tin tức Forex ngày 14/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là với hợp đồng kỳ...

Tin tức Forex 13-05-2013_1Tin tức Forex 13-05-2013_1

Tin Tức Forex ngày 13/05/2015 chú ý với Tỷ giá GBP/USD

Tin tức Forex ngày 13/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định rằng đáng chú ý nhất là Tỷ giá GBP/USD...

Tin tức Forex ngày 12-05-2015

Tin Tức Forex ngày 12/05/2015 với Tỷ giá EUR/GBP gd Cao

Tin tức Forex ngày 12/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá EUR/GBP đã giao...

Tin tức Forex ngày 11-05-2015

Tin Tức Forex ngày 11/05/2015 với Tỷ giá USD/NOK Tăng

Tin tức Forex ngày 11/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá USD/NOK đã...

Tin tức Forex 08-05-2015

Tin Tức Forex ngày 08/05/2015 với Tỷ giá GBP/JPY Tăng Mạnh

Tin tức Forex ngày 08/05/2015 được các nhà đầu tư Forex nhận định đáng chú ý nhất là Tỷ giá GBP/JPY đã...

Tin tức Forex 07-05-2015

Tin Tức Forex ngày 07/05/2015 với Tỷ giá USD/NOK Giảm Mạnh

Tin tức Forex ngày 07/05/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá USD/NOK Giảm Mạnh trong phiên...