Thursday 21 February 2019
  • :
  • :

Category: Tin Tức Forex

Tin tức Forex 06-05-2015

Tin Tức Forex ngày 06/05/2015 với Tỷ giá EUR/GBP Gd Cao

Tin tức Forex ngày 06/05/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá EUR/GBP đã giao dịch cao hơn trong...

Tin tức Forex 05-05-2015

Tin Tức Forex ngày 05/05/2015 với Tỷ giá GBP/USD Mắc Kẹt

Tin tức Forex ngày 05/05/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá GBP/USD đã tiếp tục mắc kẹt...

Tin tức Forex 04-05-2015

Tin Tức Forex ngày 04/05/2015 với Tỷ giá GBP/USD Thấp

Tin tức Forex ngày 04/05/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá USD/SEK đã giao dịch thấp hơn...

Thị trường Forex 01-05-2015

Tin Tức Forex ngày 01/05/2015 với Tỷ giá EUR/GBP Tăng

Tin tức Forex ngày 01/05/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá EUR/GBP đã tăng điểm trong...

Tin tức Forex 25-04-2015

Tin Tức Forex ngày 27/04/2015 với Tỷ giá GBP/USD Thấp

Tin tức Forex ngày 22/04/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá GBP/USD đã giao dịch thấp hơn...

Tin tức Forex 24-04-2015

Tin Tức Forex ngày 24/04/2015 với HĐ kỳ hạn chỉ số DAX

Tin tức Forex ngày 24/04/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Hợp đồng kỳ hạn chỉ số DAX đã giao...

Tin tức Forex 23-04-2015

Tin Tức Forex ngày 23/04/2015 với Tỷ giá USD/RUB Giảm

Tin tức Forex ngày 23/04/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá USD/RUB đã giảm gần 30% trong...

Tin tức Forex 22-04-2015

Tin Tức Forex ngày 22/04/2015 với Chỉ Số Nikkei Tăng

Tin tức Forex ngày 22/04/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Chỉ Số Nikkei đã tăng điểm trong phiên...

Thị trường Forex ngày 21-4-2015

Tin Tức Forex ngày 21/04/2015 với Tỷ giá USD/SEK

Tin tức Forex ngày 21/04/2015 được các nhà đầu tư Forex chú ý nhất là Tỷ giá USD/SEK  đạt ngưỡng kháng cự...